■ HUSIMI INARI NO TANUKI
Satou sama Bankkoku To Iu Narenai Kankyoude Okaradano Guaiha
Ikaga Desuka?
Toukyoumo Atsui Hibi Ga Tuzuite Orimasu.
Shiaideha Ajono Ohutarimo Genki De Ganbatte Orareru Koto to Omoimasu.Tada Wagahai to Shimasiteha Shuppatsumaeni Ohutarini Oaidekizu ,Waga Yashirono Omamori wo Owatashi Dekinakattanoga Kokoronokori De Arimasu.
Shiai No Kotomo Kini Narimasuga Minasamaga Genki de Kikoku
Saremasu Kotowo Hushimi No Mori Kara Oinori Mousi Agemasu.
[ 2007/08/10/20:59 | web | mail | RES ]

■SATO
本日、日本に帰ってきました。
両試合とも、歯車がかみ合っていれば、勝てたかもしれません。
兎に角、ちぐはぐ。
二試合とも、失点はすべて、攻めた後のカウンター、一発でやられました。
お守りを持たずに出発したので、「伏見の社」のご利益にあづかれなかったか。残念。(^_^;)
明日、フランス戦です。
選手に、届け!念を!気合を!

[ 2007/08/10/21:37 | web | mail ]


BACK TO INDEX